วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนครั้งที่ 11

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ตรวจงานทั้งหมดและคืนสมุดบันทึกการเรียนการสอน อัพโหลดงานทั้งหมดลงในไดท์
อาจารย์ได้แนะนำเว็ปไซต์สำหรับสอน Youtube - illustrator tutorial สามารถดาวโหวดเพื่อไว้ดูเป็นแนวทาง

สิ่งที่ต้องทำ
1. ปรับแก้ไขงาน
2. อัพงานทั้งหมดลงในไดท์
3. บรอด 3ส
4. นำรายงานลงใน ISSUU

หมายเหตุ วันที่ 7 งานทั้งหมดต้องเสร็จ สอบ 20 ข้อ พรีเซนต์งานตัวเองก่อน 6 โมง แต่งกายเรียบร้อย
(ใครมีธุระสามารถสอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 หรือ วันที่ 7 ตั้งแต่ 13:00 น.)

การเรียนการสอนครั้งที่ 10

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร

อาจารย์ได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบลายแพทเทิร์นและวิจารณ์งานการบ้าน
ภาระงานการออกแบบกราฟิกลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง (กราฟิกเกี่ยวกับด้านสุขภาพความงาม)
แบบลวดลายกระเบื้อง แบบละอย่างน้อย 2 สี 

ต้นแบบงานที่ต้องการ

-จัดทำภายในกรอบ 1x1 นิ้ว จำนวน 2 แบบ บันทึกเป็นไฟล์ AI และ JPG รวมส่ง 4ไฟล์
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่งชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน-สกุลไฟล์

อาจารย์สอนแนวทางเกี่ยวกับการสร้างโลโก้ฟอนต์ด้วยโปรแกรม AI และการใช้เครื่องมือ 
แนะนำเกี่ยวกับงานในเว็ปไซต์ Designcrowd เช่นประเภทโลโก้ดีไซน์


ที่มา: http://www.designcrowd.com/

กาเรียนการสอนครั้งที่ 9

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร

จาดนั้นได้สอนการพัฒนาการออกแบบและการคิดที่จะพัฒนาและส่งบรอด 
หมายเหตุ อาจารย์ขอเลิกสอนไว เพราะมีธุระ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/
สอบกลางภาค และจัดแสดงงานกลุ่มแต่ละกลุ่ม

สอบเก็บคะแนนใน Claroline E-Learning เวลา 15 นาทีออกแบบบรรจุภัณฑ์ โจทย์คือ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ บ้านคุกกี้บรรจุภัณฑ์แบบ 3D


วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/ ได้เริ่มแปลสรุปข่าว 1 คน

จากนั้นอาจารย์ได้พูดเรื่องการประสานงานในการทำงานกับโรงพิพม์และการทำงานร่วมกันของที่ปรึกษากับผู้สร้างงานและสอนวิธีสร้าง Pattern 3D ในโปรแกรม Sketchup และเทคนิคต่างๆ ในโปรแกรม Sketchup


  สอบวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และส่งงานใน google warehouse

หมายเหตุ :หยุดวันที่ 12 ตุลาคม 2557 มาเรียนอีกทีวันที่ 19 ตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนครั้งที่ 6

วันที่ 29 กันยายน 2557  อาจารย์ ผศ.ประชิด  ทิณบุตร
http://prachid.com/ http://arti3314.blogspot.com/ ได้เริ่มจากการแปลสรุปข่าว 3 คน

จากนั้นให้นักศึกษาไปจัดเรียง Artwork เข้าไปใส่ลิงค์กลุ่มที่สืบค้นและใส่ไฟล์งานลงใน Artwork ลงในไดท์ และได้แนะนำเว็ปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 3D ได้ศึกษาเพิ่มเติม


ที่มา : http://www.packmage.com/

และสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sketchup ในการสร้างแบบแก้วน้ำการใส่เงาและได้พูดถึงการสอบปฏิบัติ Sketchup 
หมายเหตุ : หยุด 12 ตุลาคม 
                  
คราวหน้า
- ตรวจ Artwork